Medību simulators

Interaktīvās šautuves cenas

Pieteikties iespējams darba dienās no plkst. 10:00 līdz 17:00.

Pakalpojums Cena
10 minūtes 6 EUR
1 stunda 36 EUR
30 min. medību simulators + 30 min. šautuve 60 EUR

Grupu pieteikumi: Mob.tālr.:+371 20200500

Interaktīvā šautuve / medību simulators

Šaušanas trenažieris Marksmen CT-2 nodrošina nopietnu treniņu gan šaujot no gludstobra, gan vītņstobra ieroča pa kustīgiem un nekustīgiem mērķiem, piemērots jebkura vecuma un sagatavotības līmeņa cilvēkiem. Augsta reālu šaušanas apstākļu imitācija, kas panākta ar datoranimācijas palīdzību, dodot lietotājam iespēju izkopt šaušanas tehniku un iegūt nenovērtējamu pieredzi.

Optiskais sensors, kas tiek uzstādīts uz medību ieroča vai karabīnes stobra, reģistrē motoriku (ieroča uzsviešanu, pievadīšanu mērķim, ieroča iznešanu, šāvienu un ieroča kustību pēc šāviena) un šāviena ballistiku. Tas ļauj veikt tā pilnu analīzi un koriģēt kļūdas, ja šāviens bija neprecīzs. Sensors ir adaptēts vairumam medību gludstobra un vītņstobra ieroču modeļu.

Šaušanas trenažiera programma paredz izmantot izvēlni, ar kuras palīdzību lietotājs var izvēlēties jebkuru šaušanas disciplīnu un uzstādīt šāviena sākumdatus.

Trāpījums mērķī un dotā trāpījuma līmenis tiek aprēķināti, pamatojoties uz tiem sākumdatiem, ko uzstādīja lietotājs, izvēloties patronu (kalibrs, skrošu svars, skrošu numurs), ieroča raksturlielumiem (kalibrs, stobra sašaurinājumi u.t.t.), attāluma līdz mērķim, ātruma, trajektorijas u.t.t.

Jūs nezināt, kādēļ netrāpījāt mērķī medībās vai uz stenda? Trenažieris palīdzēs jums to noskaidrot!

Mērķa apstrādes tehnika

Pamata kļūdas, šaujot pa kustīgiem mērķiem, mēs pieļaujam vienā vai vairākos tā apstrādes elementos: ieroča ieplecošanā, mērķa apsteigšanā, šāvienā un ieroča vadīšanā pa mērķa piedāvājamo trajektoriju pēc šāviena. Šos savstarpēji saistītos bāzes tehnikas elementus nosacīti var nosaukt par šāviena motoriku, jo tie iekļauj arī organisma kustību funkcijas šaušanas laikā. Visu mērķa apstrādes tehnikas elementu analītiskais grafiks telpā un laikā ļauj atrast kļūdu un izkoriģēt tehniku. Šī trenažiera analītisko iespēju daļa ir unikāla.

Reālajā dzīvē mums ir grūti noteikt, tieši kurā neprecīzā šāviena brīdī mēs esam kļūdījušies, un kur ir nogūlies skrošu nobirums (tās centrs) attiecībā pret mērķi. Ja jūs trenējaties uz reāla, nevis virtuāla šaušanas stenda un jums blakus ir profesionāls instruktors, tad ir izredzes visas šīs kļūdas izprast un pakāpeniski no tām izvairīties, nepārvēršot tās konstantē. Šajā gadījumā jums pilnībā būs jāuzticas instruktora viedoklim, viņa jušanas spējām un meistarībai, periodiski apmeklējot šaušanas laukumu. Bet ne katrs instruktors spēs ieraudzīt to, kā tieši jūs ieroci pievadījāt mērķim (izdarījāt ieplecošanu vai nē), kurā brīdī izdarījāt šāvienu, paspējāt iznest ieroci vai nē, viņam ir grūti noteikt un salīdzināt stobru leņķa ātrumus un mērķus līdz un pēc šāviena. Instruktors var noteikt daudz ko, bet ne visu. Trenažieris ir virtuāls instruktors, kurš fiksē visas šaušanas tehnikas kļūdas.

Pēc mācekļa šāviena instruktoram ir jānosaka maksimālais kļūdu skaits neprecīza šāviena laikā, un tad jāsalīdzina informācija ar analītisko grafiku, kurš parādīs 100% visu netrāpīšanas elementu. Jo augstāka ir instruktora meistarība, jo vairāk kļūdu viņš atradīs neprecīzā šāvienā, un otrādi.

Uz trenažiera jūs varat sekot jebkura šāviena elementam ar precizitāti līdz 0,01 sekundei, sākot no brīža, kad tikko ieraudzījāt mērķi un beidzot ar stobra kustību pēc šāviena. Uz ieroča stobra uzstādītais optiskais devējs nolasa visu stobra kustības informāciju attiecībā pret kustīgo mērķi un parāda visu šo attēlu uz ekrāna kā koordināšu tīklu. Jūs it kā „attinat filmiņu atpakaļ”, izdarāt atkārtojumu un redzat visas tehniskās kļūdas.

Lūk, viens no raksturīgiem piemēriem. Izstādes laikā Maskavā, Gostinnij Dvor, uz stenda, kur tika izstādīts trenažieris, bija daudz mednieku, kuri praktizējās šaušanā uz trenažiera CT-2 pa pīlēm un stenda šķīvjiem. Analīze parādīja kopīgu kļūdu, raksturīgu medniekiem, kuriem bija priekšstats par šaušanu pa kustīgiem mērķiem medībās. Daudzi no šāvējiem neaizķēra mērķi, bet sākotnēji „ieplecojās” ar apsteigumu un virzīja stobrus veselu korpusu vai divus pirms mērķa. Tikai retais „svītroja” mērķi, kā to prasa kustīga mērķa apstrādes tehnika. Tā ir izplatīta mednieku-amatieru kļūda, un treneris to var nepamanīt. Šīs tehnikas realizēšanā pastāv daudzi elementi, kuri ir apslēpti pat visjūtīgākā meistara-instruktora visuredzošajam skatienam. Trenažieris šajā gadījumā var palīdzēt gan māceklim, gan instruktoram izcelt kļūdas visos tehniskās sagatavošanas elementos.