Teisės aktai

LATVIJOS RESPUBLIKOS MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMAS

Įstatymo tikslas yra reglamentuoti medžioklės pagrindines taisykles. 

Latvijos Respublikos Ministrų Kabineto Taisyklės nr. 421:

NAUJOSIOS medžioklės taisyklės

Latvijos Respublikos Ministrų Kabineto Taisyklės nr. 497:

„Tvarka, nusakanti materialinių nuostolių apimtį, kurią žemės ir miško ūkiui padarė medžiojami gyvūnai“.

Latvijos Respublikos Ministrų Kabineto Taisyklės nr. 928:

Taisyklės dėl ginklų, amunicijos ir specialiųjų priemonių komercinio judėjimo ir ginklų ir amunicijos ženklinimo tvarkos

Latvijos Respublikos Ministrų Kabineto Taisyklės nr. 1001:

Ginklų ir amunicijos įsigijimo, registravimo, apskaitos, saugojimo, transportavimo,  siuntimo, nešiojimo, realizavimo ir ginklų kolekcijų saugojimo taisyklės

Latvijos Respublikos Ministrų Kabineto Taisyklės nr. 1012:

Šaunamųjų ginklų, didelės energijos pneumatinių ginklų ir dujinių pistoletų (revolverių) vieningos apskaitos tvarka

Latvijos Respublikos Ministrų Kabineto Taisyklės nr. 110: 
Taisyklės dėl medžiotojų ir medžioklės vadovų mokymų tvarkos, žinių ir praktinių įgūdžių patikrinimo programos, taip pat medžiotojo pažymėjimo ir medžioklės vadovo pažymėjimo išdavimo tvarkos

Latvijos Respublikos Ministrų Kabineto Taisyklės nr. 840:

Šaudyklų (šaudymo stendų) išdėstymo ir veiklos, taip pat bandomojo šaudymo ir šaudymo sporto varžybų eigos ir saugos taisyklės

Latvijos Respublikos Ginklų ir specialiųjų priemonių judėjimo įstatymas

Šio įstatymo tikslas yra apibrėžti valstybinių institucijų ir privačių asmenų teises ir pareigas, susijusias su ginklų, amunicijos, specialių priemonių ir jų sudedamųjų dalių judėjimu Latvijoje, taip pat apibrėžti šio objekto klasifikaciją, draudimus ir apribojimus, susijusius su šiais dalykais, siekiant garantuoti asmenų ir visuomenės saugumą.

Pakeitimai Ginklų ir specialiųjų priemonių judėjimo įstatyme  (galioja nuo 2015-04-14)

Search engine powered by ElasticSuite