Likumi

LR MEDĪBU LIKUMS
Likuma mērķis ir reglamentēt medību saimniecības pamatnoteikumus.

MK Noteikumi nr. 421:
JAUNIE medību noteikumi

MK Noteikumi nr. 497:
"Kārtība, kādā nosaka materiālo zaudējumu apjomu, kurus lauksaimniecībai un mežsaimniecībai nodarījuši medījamie dzīvnieki."
MK Noteikumi nr. 928:
Noteikumi par ieroču, munīcijas un speciālo līdzekļu komerciālo apriti un ieroču un munīcijas marķēšanas kārtību
MK Noteikumi nr. 1001:
Ieroču un munīcijas iegādāšanās, reģistrēšanas, uzskaites, glabāšanas, pārvadāšanas, pārsūtīšanas, nēsāšanas, realizēšanas un ieroču kolekciju glabāšanas noteikumi
MK Noteikumi nr. 1012:
Šaujamieroču, lielas enerģijas pneimatisko ieroču un gāzes pistoļu (revolveru) vienotās uzskaites kārtība
MK Noteikumi nr. 110:
Noteikumi par mednieku un medību vadītāju apmācības kārtību, zināšanu un praktisko iemaņu pārbaudes programmu, kā arī mednieka apliecības un medību vadītāja apliecības izsniegšanas kārtību
MK Noteikumi nr. 840:
Šautuvju (šaušanas stendu) izveidošanas un darbības, kā arī treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību norises un drošības noteikumi

LR Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likums
Šā likuma mērķis ir noteikt valsts institūciju un privātpersonu tiesības un pienākumus attiecībā uz ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un to sastāvdaļu apriti Latvijā, kā arī noteikt šo priekšmetu klasifikāciju, aizliegumus un ierobežojumus attiecībā uz šiem priekšmetiem, lai garantētu personu un sabiedrības drošību.
Grozījumi Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā (spēkā no 14.04.2015.)

Search engine powered by ElasticSuite