ELFLA ietvaros realizēts projekts "Lauku saimniecības Purnavu muiža modernizācija 2018"

SIA “Purnavu muiža” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas
2014-2020. gadam pasākuma “Ieguldījumi materiālajos aktīvos” 

apakšpasākumu “Atbalsts ieguldījumiem pārstrādē” un “Atbalsts ieguldījumiem lauku saimniecībās”
līdzfinansēto projektu Nr. 17-00A00400-000017 ir veikusi saimniecības ēkas pārbūvi
par kautuvi-dīrātavu, lauksaimniecības nojumes izbūvi, laukuma pie ražošanas ēkām izbūvi,
kā arī iegādājusies kautuves – dīrātavas aprīkojumu, rulonu presi un siena ārdītāju.

Plašāka informācija par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejama Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē

Search engine powered by ElasticSuite